Skip to content

Wat zijn de verschillen tussen ondernemingsvormen?

De verschillen tussen een eenmanszaak, BV en maatschap uitgelegd!

Eenmanszaak

Bijna de helft van alle gedreven helden die zich dagelijks inschrijven bij de KvK, starten met een eenmanszaak. Simpelweg omdat dit het snelst en meest makkelijk is. Enige wat wordt gevraagd is een bezoekje aan het KvK kantoor, een inschrijving, krabbeltje en eenmalig inschrijfbedrag van 50 euro. Je ontvangt je KvK nummer en je gegevens worden automatisch doorgegeven aan de belastingdienst. Ideaal!

Vennootschap onder Firma (VoF)

Als startende ondernemer heb je ook de mogelijkheid om een Vennootschap onder Firma op te richten (VoF). Wat is het verschil tussen dit en een eenmanszaak? Simpel, bij een VoF zijn er altijd 2 of meerdere eigenaren. Bij het oprichten van een vennootschap leggen alle eigenaren (ook wel de vennoten genoemd) ieder een bijdrage in de onderneming. Is het geen geld dat ze inleggen, dan zijn het wel goederen en/of arbeidsuren. Wat ook fijn is dat bij er bij een VoF geen rekening hoeft te worden gehouden met een minimumkapitaal. Prettig dus als je een startende ondernemer bent. Dat is bij een BV weer anders, maar daarover later meer. Wat ook kenmerkend is voor een VoF is het stukje belasting. Iedere vennoot betaalt namelijk belasting over zijn of haar deel van de winst. De vrienden van de belastingdienst zien je namelijk gewoon als een zelfstandige.

 

In een VoF kan er ook sprake zijn van een  commanditair vennootschap. Bij deze vorm van vennootschap, ook wel CV, liggen de zaken iets anders. Deze vorm wordt gebruikt wanneer er iemand binnen de VoF optreedt als financier, zonder zich met de onderneming te bemoeien. Deze geldschieter  wordt ook wel de ‘stille vennoot’ genoemd. Deze vennoot mag niet in zijn rol als vennoot naar buiten treden en zichzelf kenbaar maken. Zodra hij dit toch doet wordt de stille vennoot gezien als een beherend vennoot en is hij/zij aansprakelijk met het privé-vermogen. Deze vennoot kan normaal enkel de investering kwijtraken die het heeft gedaan. Ze worden daarentegen niet gezien door de belastingdienst als ondernemer en genieten dus van de fiscale voordelen zoals investeringsaftrek.

Maatschap

Een maatschap lijkt in beginsel ogenschijnlijk veel op een VoF. Toch zijn er wel degelijk een aantal belangrijke verschillen. De eigenaren in een maatschap (ook wel de ‘maten’ genoemd) werken al als zelfstandigen en dragen al hun deel af aan de belastingdienst. Daarnaast werken ze ook samen met andere beroepsgenoten en vormen daarmee een ‘maatschap’. Denk dan aan bijvoorbeeld huisartsen en tandartsen die in één gezamenlijk gezondheidscentrum werken. Of een advocaten- en notariskantoor. Onder hun maatschap vallen zaken zoals  winstverdeling en huisvesting. Hoewel je als maten niet de verplichting hebt om de samenwerking juridisch vast te leggen, is dat wel handig. Neem als voorbeeld de afspraken over de winstverdeling. Door dit vastgelegd te hebben voorkom je conflicten en bevorder je de samenwerking.

 

Eigenaren van een eenmanszaak, VoF en maatschap hebben allemaal gemeen dat ze vallen onder de groep ‘IB-ondernemers’. Deze ondernemers betalen allemaal inkomstenbelasting over de winst die is gemaakt uit de onderneming. Bij een BV ligt dat net wat anders.

Besloten Vennootschap (BV)

Tussen alle eerder genoemde vormen van een onderneming en een BV zitten misschien nog wel de grootste verschillen. De rode draad hierin is de rechtspersoonlijkheid. Een besloten vennootschap heeft de positie waarin het schulden kan maken en bezittingen heeft op naam van de BV. Hierdoor ben je als (mede)-eigenaar (ook wel Directeur Groot Aandeelhouder) niet persoonlijk aansprakelijk. Dat is in het geval van een eenmanszaak, VoF of maatschap wel zo. Ook kan een BV ‘eigenaar’ zijn van een bedrijfspand en goederen, zonder dat dit op de eigenaren kan worden verhaald.

 

Bij de oprichting van een BV zijn wel allerlei kosten gemoeid. Zo begint de inschrijving van bij de notaris. Deze dient namelijk samen met jou een notariële akte op te stellen. Bovendien zijn er een aantal administratieve vinkjes die je af moet vinken, zoals het opstellen van een jaarrekening. Hierdoor valt de rekening van een accountant altijd hoger uit dan bij een andere ondernemingsvorm. Ook betaal je over de winst van een BV vennootschapsbelasting. De winst die naar de eigenaar(s) gaat, kan vallen onder winstuitkering.

 

Daarnaast is een BV belastingtechnisch voordelig tot een winst van 100.000 euro. Een besloten vennootschap kan in tegenstelling tot andere onderneming soorten geen gebruik maken van de riante voordelen zoals aftrekposten voor ondernemers of startersaftrek.

 

De hoofdreden om een BV op te richten is dus het stukje aansprakelijkheid. Bij een BV investeer je veel geld en daardoor zijn de risico’s ook hoger. Mocht de BV failliet gaan, zonder dat je er verwijtbaar naar hebt gehandeld, dan kunnen schuldeisers niet bij jou aankloppen. De schulden blijven dan in de BV zitten. En zo ben je bij een faillissement niet meer geld kwijt dan dat je oorspronkelijk hebt geïnvesteerd.

Sales Marketing Group kan je helpen

Kan je meer ondersteuning gebruiken? Neem dan contact met ons op!

Facebook
Twitter
LinkedIn